ລັດຖະບັນຍັດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 01 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 20 ມີນາ 2018 ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ
2 ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 01 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 20/09/2017 ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມທາງ
3 ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 01 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 19/04/2016 ວ່າດ້ວຍ ການດັດແກ້ຄຳສັບໃນກົດໝາຍ
4 ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 01 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 15/12/2015 ວ່າດ້ວຍ ອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
5 ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 01 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 24/10/2014 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງມາດຕາ 20 ຂໍ້ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ
6 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 08/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 24/02/2012 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີຂາອອກ
7 ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 01 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 31/01/2012 ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງປັນລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນເຂດປ່າຜະລິດ
8 ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 01 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 01/03/2011 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ, ອາກອນກຳໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ
9 ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 01 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 18/12/2010 ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດອັດຕາອາກອນກຳໄລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ