ຄະນະນຳ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ ( ປັດຈຸບັນ )

 

ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ

ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

 

 

                                                                   

 

         

 

 

 

                                                         ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພັນທະວົງ                                                ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ຂຽວວົງພະຈັນ

    ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ                      ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

 

             

 

 

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ຫສປທ ສະຫຼຸບວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານກວດກາ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ