ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

1.ທີ່ປືກສາກິດຕິມະສັກ

ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ.

2.ທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ.

3.ຄະນະບັນນາທີການ

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມພົວພັນການຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ, ກວດກາ ແລະ ໂຄສະນາ.

4.ຄະນະວິຊາການເວັບໄຊ

ພະແນກໄອທີ.

ພະແນກໂຄສະນາ.

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເຈດຈຳນົງ ສ້ອມແປງໃຫຍ່ ອາຄານຫໍຄຳ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ