ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

1.ທີ່ປືກສາກິດຕິມະສັກ

ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ.

2.ທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ.

3.ຄະນະບັນນາທີການ

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມພົວພັນການຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ, ກວດກາ ແລະ ໂຄສະນາ.

4.ຄະນະວິຊາການເວັບໄຊ

ພະແນກໄອທີ.

ພະແນກໂຄສະນາ.

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເຈດຈຳນົງຄວາມສົນໃຈສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ