ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

 

ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ

ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

 

 

 

 

                                                                       ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພັນທະວົງ                                                                                                                                    ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ຂຽວວົງພະຈັນ           

                                            ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ                                                                                              ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ                                          

 

                                                                                          

 

 

   

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ຫສປທ ສະຫຼຸບວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານກວດກາ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ