ປະຫວັດຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

 

     

      ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

      ປີ 2006-2016

 

 

 

 

 

          ທ່ານ ເຈີຢິງ ຫວາງ

 

      

      ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

      ປີ 2016-2021

 

 

 

 

 

   ທ່ານ ກິ່ງມະໂນ ພົມມະຫາໄຊ

 

  

      ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

      ປີ 2017-ປັດຈຸບັນ

 

 

 

 

 

  ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພັນທະວົງ

 

     

      ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

      ປີ 2021-ປັດຈຸບັນ

 

 

 

 

 

ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ຂຽວວົງພະຈັນ

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເຈດຈຳນົງຄວາມສົນໃຈສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ