ປະຫວັດຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

 

 

      ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

      ປີ 1998-2010

 

 

 

 

 

      ທ່ານ ສຸບັນ ສະຣິດທິຣາດ

 

 

   

      ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

      ປີ 2010-2016

 

 

 

 

 

 

     ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ບຸບຜາ

 

 

      ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

      ປີ 2016-2021

 

 

 

 

 

 

        ທ່ານ ຄຳເມິງ ພົງທະດີ

 

 

     

      ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

      ປີ 2021-ປັດຈຸບັນ

 

 

 

 

 

 

  ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເຈດຈຳນົງຄວາມສົນໃຈສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ