ທ່ານ ສຸພານຸວົງ

 

ທ່ານ ສຸພານຸວົງ ເກີດເມື່ອວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 1909 ທີ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ປີ 1950: ເປັນປະທານແນວລາວອິດສະຫຼະ.

ປີ 1956-1979: ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການສູນກາງແນວລາວຮັກຊາດ.

ປີ 1974: ເປັນຄະນະມົນຕີປະສົມການເມືອງແຫ່ງຊາດ.

ປີ 1975-1986: ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານປະເທດ ຄົນທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ

ປີ 1975-1989: ເປັນປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ.

ເສຍຊີວິດວັນທີ 9 ມັງກອນ 1995.

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເຈດຈຳນົງຄວາມສົນໃຈສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ