ປະຫວັດຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

ປະຫວັດຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເຈດຈຳນົງຄວາມສົນໃຈສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ