ລັດຖະບັນຍັດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ການດັດແກ້ອັດຕາພາສີຂາເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໃຫມ່ສຳລັດສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຊັ້ນສູງຈຳນວນໜຶ່ງ
2 ອົງການໄອຍະການທະຫານ
3 ການເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ນຳມັນເຊືື່ອໄຟ
4 ການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
5 ການດັດແກ້ບາງອັດຕາພາສີທີ່ດິນ
6 ສາລະບານສິນຄ້າລະບົບເອກະພາບ ແລະ ອັດຕາພາສີຂາເຂົ້າ
7 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ, ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ
8 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
9 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດອັດຕາອາກອນກຳໄລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ປະກາດຮັບສະໝັກ ສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2023
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ