ລັດຖະດຳລັດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 233 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 24 ພະຈິກ 2020 ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຫ້ ສັດຕະຍາບັນແກ່ອານຸສັນຍາຄັງແຮເຂົ້າສຸກເສີນ ອາຊຽນ+3 ໄລຍະທີ II ສົກປີ 2018-2022
2 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 188 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 28 ຕູລາ 2020 ວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນຂອບອົງການຄ້າໂລກ
3 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 138 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 10 ສິງຫາ 2020 ວ່າດ້ວຍພາສີ ( ສະບັບປັບປຸງ )
4 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 132 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 04 ສິງຫາ 2020 ວ່າດ້ວຍການເລື້ອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
5 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 131 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 04 ສິງຫາ 2020 ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
6 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 085 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 20 ພຶດສະພາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ
7 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 033 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 14 ມັງກອນ 2020 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016
8 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 032 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 14 ມັງກອນ 2020 ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)
9 ລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 030 ປປທ, ລົງວັນທີ່ 10 ມັງກອນ 2020 ວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ)

 

 

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ